HƯỚNG DẪN KÝ HỢP ĐỒNG ĐIỆN TỬ 

HUONG DAN MO KHOA GIOI HAN DON HANG 1

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đồng thời tăng tính bảo mật thông tin cho khách hàng, Lameco đã triển khai ký lại hợp đồng mua bán (HĐMB) theo phương thức điện tử. Việc ký hợp đồng theo phương thức điện tử áp dụng cho khách hàng sử dụng dịch vụ của Lameco trên […]